iCabrera #71 - Abril 2018

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #71 ABRIL 2019 17 DE GENER DEL 2019 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 7 vots a favor i 4 abstencions 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 1 PSC 3 GxC i 1 regidora no adscrita Ratificació de la resolució de l’Alcaldia número 2019/19, de delegació parcial de les competències a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació dels projectes en el marc de la política activa d’ocupació (Programa de Treball i Formació) Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 09 1 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació S L · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 14 DE MARÇ DEL 2019 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 6 vots a favor i 5 abstencions 6 vots a favor i 5 abstencions 6 vosts a favor, 4 abstencions i 1 vot en contra Unanimitat 6 vosts a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció 6 vosts a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció 6 vosts a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció 6 vots a favor i 5 abstencions 10 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat 10 vots a favor i 1 abstenció 6 vosts a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció Unanimitat 6 vosts a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció 10 vots a favor i 1 abstenció 10 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat 6 vots a favor i 5 abstencions 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 1 PSC i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 1 PSC i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 1 PSC i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 1 regidora no adscrita i 3 GxC 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 GxC i 1 PSC 1 PSC 1 PSC 1 PSC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 regidora no adscrita 1 regidora no adscrita 1 PSC 1 PSC 1 regidora no adscrita 1 PSC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 1 regidora no adscrita 3 GxC i 1 de la regidora no adscrita 3 GxC i 1 de la regidora no adscrita 3 GxC i 1 de la regidora no adscrita 3 GxC i 1 de la regidora no adscrita 3 GxC i 1 de la regidora no adscrita Aprovació dels reconeixements extrajudicials dels crèdits corresponents a exercicis anteriors Aprovació de la modificació pressupostària núm. 1, consistent en una transferència de crèdit Assumpció per part de l’Ajuntament de l’import de les factures impagades per part de Cabrera Sport, SL Aprovació de la concessió de subvencions als grups polítics de l’Ajuntament Aprovació de la creació del Consell de Participació Sectorial de Turisme Aprovació de la creació del Consell d’Infraestructures i Mobilitat i aprovació inicial del reglament Aprovació de la creació del Consell de Civisme i Convivència ciutadana i aprovació inicial del reglament Aprovació de l’acord complementari de les condicions de treball del personal laboral i funcionari Ratificació de la resolució de l’Alcaldia número 2019/58, d’aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per a ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural Aprovació del segon Pla de Prevenció d’Addiccions (2018-2020) Aprovació de la modificació del reglament de prestacions econòmiques de caràcter social per incloure-hi les targetes d’impacte social Aprovació de la creació del Consell de la Gent Gran i aprovació inicial del reglament Aprovació de la pròrroga del conveni per a la contractació del servei públic de vigilància, salvament i socorrisme a les platges (2019) Aprovació de la creació del Consell de Festa Major i aprovació inicial del reglament Aprovació del conveni de delegació de competències per a la prestació de serveis en matèria de neteja de les platges (2019) Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 6 de febrer, d’aprovació inicial del projecte d’adequació del castell de Burriac per al desenvolupament turístic Aprovació de la moció per impulsar les mesures per a millorar la seguretat dels municipis Aprovació de la modificació pressupostària número 3 per transferència de crèdit

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=