iCabrera #71 - Abril 2018

Cabrera i 23 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #71 ABRIL 2019 El butlletí municipal s’adapta a la Llei electoral Seguint les directrius de la Junta Electoral Central, aquest número de l’ iCabrera no inclou textos dels grups municipals L a decisió d’avançar les eleccions generals ha fet que l’actual pe- ríode electoral sigui excepcional, ja que coincideixen en un marge molt estret de temps les eleccions generals, les municipals i les europees. Davant d’aquesta circumstància, la Junta Elec- toral Central (JEC) emetia amb data de 4 demarç una instrucció en aquest sen- tit en la qual es destacava que la convo- catòria per als comicis estatals provoca que s’avancin les restriccions que afec- ten les comunicacions i actes institucio- nals de les eleccions als ajuntaments. Tot i que estava previst que aquesta revista municipal aparegués abans de la convocatòria de les eleccions mu- nicipals perquè s’hi pogués incloure els textos dels diversos grups munici- pals que componen l’Ajuntament de Cabrera de Mar, la decisió de la Junta Electoral Central ha fet que s’hagi ha- gut de modificar la planificació. Per aquest motiu, i amb la voluntat de no interferir en la decisió de vot, aquest número de l’ iCabrera no inclou els tex- tos dels grups amb representació al consistori. l Entre els treballs previstos es troben els de la zona de la porta sud del poblat ibèric de Burriac Acordada una col·laboració arqueològica amb la Universitat de Barcelona L’ Ajuntament de Cabrera de Mar signarà amb la Univer- sitat de Barcelona dos con- venis de col·laboració destinats a desenvolupar excavacions arqueo- lògiques als jaciments de Can Mo- dolell i del poblat ibèric de Burriac. La col·laboració relativa a Can Mo- dolell compta amb la subvenció del Departament de Cultura de la Gene- ralitat de Catalunya del projecte de recerca quadriennal «Dinàmiques socioeconòmiques del món rural romà. Formes d’hàbitat i cultura ma- terial al litoral central català». Pel que fa als treballs previstos al poblat ibèric, aquests tenen com a objectiu l’adequació de la zona de la porta sud del poblat com a fu- tur recurs museïtzat del municipi, a més de servir com a pràctiques d’aprenentatge per als estudiants que hi prenguin part. Aquest estiu hi ha previstes dues campanyes d’intervenció en aquest espai. l Aquest estiu s’han programat dues campanyes d’intervenció al poblat ibèric

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=