iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 14 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 El nostre poble comptarà amb el seu propi Pla d’Igualtat El text recollirà les actuacions municipals que s’han de desenvolupar per a promoure la igualtat de gènere S ostres de vidre, escletxa salarial, micromasclismes... La relació en- tre homes i dones es troba enca- ra en un punt de desigualtat, i des de l’Ajuntament de Cabrera de Mar s’han impulsat amb especial energia en els darrers temps les polítiques destinades a ajudar a acabar amb aquestes barre- res. Així, al setembre de l’any passat el nostre era el primer municipi català que obtenia el segell SG CITY 50-50, a partir del qual s’estableixen diferents polítiques a desenvolupar en aquest àmbit. La propera passa municipal en aquesta línia serà l’inici del projecte per a la redacció del Pla d’Igualtat, el docu- ment municipal que recollirà aquelles actuacions que s’han de realitzar en els propers anys a nivell local. S’espera que l’inici dels treballs arrenqui el proper mes de maig, si les condicions ho per- meten, amb l’elaboració d’un diagnòs- tic acurat sobre la situació de la igualtat al nostre poble. l El nostre ha estat el primer municipi català a obtenir el distintiu per la igualtat SG CITY 50-50 Cabrera mostra la seva vessant reivindicativa durant el 8M U n cop més, el nostre poble tornava a sumar-se a la commemoració del Dia Internacional de les Do- nes, el passat 8 de març, amb diferents activitats. Entre aquestes destacava la participació del nostre muni- cipi en la manifestació celebrada a Barcelona. Juntament amb l’entitat Espai Dona, l’Ajuntament de Cabrera de Mar va organitzar-hi un desplaçament facilitant el transport a aquelles persones que volien també prendre part en la vessant més reivindicativa de la jornada. l Cabrera Solidària ofereix suport davant la Covid-19 E l grup de dones que treballa realitzant mantes so- lidàries a través de l’ONG local Cabrera Solidària està participant també en el suport social que s’ofereix davant l’actual crisi sanitària. Durant el confina- ment, aquest grup està donant suport telefònicament i via WhatsApp a dones grans del nostre poble amb la voluntat de fer-los més fàcil l’aïllament social. Aquesta feina està sent d’especial utilitat perquè els Serveis Socials munici- pals puguin detectar quines són les necessitats que aquest col·lectiu requereix davant la Covid-19 i els seus efectes. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=