iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 17 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 S’apliquen inhibidors de miccions a diferents espais públics L’ escassa ventilació o la menor amplada de de- terminats carrers fan que puguin aparèixer amb més faci- litat problemes de males olors relacionats amb les miccions dels gossos. Per tal de reduir aques- ta problemàtica al nostre muni- cipi, l’Ajuntament ha començat l’aplicació d’inhibidors específics en aquests punts concrets. Els in- hibidors, que tenen un format lí- quid, són totalment innocus tant per a la salut de les persones com per a la dels animals. Des del consistori es recorda, en tot cas, que les persones pro- pietàries dels gossos són les res- ponsables de recollir-ne els ex- crements i d’impedir que orinin a les entrades dels habitatges, als fanals o al mobiliari públic. l L’Ajuntament inicia l’erradicació de les activitats il·legals a la zona agrícola L’ Ajuntament de Cabrera de Mar ha posat en marxa un expedient de protecció de la legalitat urbanística a tres finques de la plana agrícola del municipi en les quals s’han detectat presumptes usos il·legals i construccions sense la corresponent llicència urbanísti- ca. L’actuació s’endega després que durant anys s’hagin realitzat inspec- cions i requeriments als propietaris sense que s’hagi aconseguit que ces- sin aquestes activitats. La incoació de l’expedient ha estat degudament comunicada amb l’advertència a les persones afectades sobre la seva res- ponsabilitat i obligació de restaurar la legalitat urbanística en cas que així ho conclogui la resolució final. L’objectiu municipal és que les finques de la zona no es destinin a usos que no siguin els que estan establerts La primera actuació afecta tres finques, però ja s’ha avançat la voluntat d’estendre-la a d’altres en les quals es detectin irregularitats Des del consistori ja s’ha anunciat que la voluntat municipal és estendre aquesta mesura a totes les finques de la zona agrícola en les quals es de- tectin irregularitats. I és que el nostre municipi és la població del baix Ma- resme ambmés superfície agrícola, la qual arriba a 171 hectàrees. l L’objectiu de la mesura és evitar les males olors que provoquen els orins dels gossos en algunes zones

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=