iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 23 DE GENER DEL 2020 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Unanimitat 7 a favor i 4 abstencions Unanimitat 10 a favor i 1 abstenció Unanimitat Unanimitat Aprovació de les actes anteriors Assumpció per part de l’Ajuntament del pagament de les factures de subministrament energètic de la Piscina Municipal corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 2019 Renovació dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut, per haver transcorregut el període reglamentari d’exercici de les seves funcions. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central en relació amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol Junqueras Aprovació del Conveni de delegació del servei públic de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Cabrera de Mar (any 2020 i següents) Moció que presenta el grup municipal CUP-AMUNT per iniciar la visibilitat de les dones en el nomenclàtor dels carrers del poble 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 PSC 4 JuntsxCat, 2 ERC, 2 GxC, 1 CUP i 1 AI-CM 2 GxC, 1 CUP i 1 AI-CM 1 PSC 25 DE FEBRER DEL 2020 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 8 a favor i 2 abstencions 7 a favor i 3 abstencions 9 a favor i 1 abstenció Unanimitat Aprovació definitiva, si escau, del Compte General Aprovació, si escau, dels reconeixements extrajudicials de crèdit (exercici 2020) Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM en l’àmbit del SND-2 Villa Bugatti i les Corts 2 Aprovació, si escau, de la venda de l’habitatge situat al carrer Germà Francisco, 6, de Mataró 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 PSC i 1 CUP 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 PSC 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 PSC, 1 CUP, 1 AI-CM 1 GxC i 1 AI-CM 1 GxC, 1 CUP i 1 AI-CM 1 GxC

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=