iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 4 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 El municipi ha pres mesures tant per a frenar els contagis com per a atendre les necessitats socials que ha provocat la crisi Cabrera de Mar, en lluita contra el coronavirus L’ arribada del coronavirus SARS- CoV-2 ha provocat una crisi sa- nitària sense precedents que ha tingut i encara té el seu reflex a ni- vell social o econòmic. Per tal de fer-hi front, el nostre municipi ha estat objec- te de diferents mesures que segueixen o complementen les que s’han impul- sat des d’altres administracions al llarg de les darreres setmanes. Ja el passat 11 de març l’Ajuntament de Cabrera de Mar creava el Comitè de Seguiment i Coordinació pel Co- ronavirus, format per tècnics i polítics de les àrees de Governació i Salut Pú- blica, amb l’objectiu de centralitzar la informació subministrada a la ciuta- dania, decidir les mesures i preveure possibles escenaris futurs. L’acció mu- nicipal es va centrar, a partir d’aquell moment, en els espais públics de la població, amb el tancament al públic d’equipaments i l’establiment de diver- ses mesures orientades a reduir tant la propagació de l’epidèmia com els seus efectes a nivell social i econòmic. l Vetllant per la salut La primera línia de treball davant d’aquesta crisi sani- tària ha estat la promoció de mesures relacionades amb la salut: • L’atenció mèdica de les persones adultes s’ha centra- litzat al CAP Dr. Masriera i Guardiola, de Vilassar de Mar (93 754 06 42). Pel que fa als infants, el consultori ubi- cat al Pla de l’Avellà és l’encarregat d’oferir el servei de pediatria. • Tot i que el CAP de Vilassar de Mar no ofereix dades concretes, en el moment del tancament de la present edició de l’ iCabrera informava el consistori que el nom- bre de contagis al nostre poble està sent baix. • Entre les mesures preventives desenvolupades es tro- ba la desinfecció d’espais públics. Aquest procés es re- alitza dos cops per setmana als contenidors de brossa, als carrers i al mobiliari urbà, prioritzant les zones pro- peres als establiments comercials oberts. El respecte pel confinament, clau al municipi • L’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol i les res- triccions posteriors en l’activitat comercial han suposat que la major part de la ciutadania compleixi un confina- ment a les seves llars. Al nostre poble el seguiment està sent molt alt, i des del consistori se’n recorda la impor- tància mentre sigui recomanable. • Fins al 31 de març la Policia Local només havia sancio- nat nou persones per incomplir les restriccions de mo- bilitat. Totes elles eren de fora del municipi. • Diversos comerços locals, amb la voluntat de contri- buir al confinament de la po- blació, ofereixen la possibili- tat de realitzar l’adquisició de serveis i productes des de casa. Més informació a través del codi QR.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=