iCabrera #70 - Gener 2019

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #70 GENER 2019 8 DE NOVEMBRE DEL 2018 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 10 vots a favor i 1 abstencions Unanimitat Unanimitat 9 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció 3 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM 3 GxC i 1 PSC 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC 1 regidora no adscrita 1 PSC 1 regidora no adscrita Donar compte dels decrets de l’Alcaldia Donar compte dels informes amb objeccions emesos per la Intervenció Aprovar modificació de crèdit número 9/2018 per transferència de crèdit Aprovació del nou reglament del servei d’arxiu municipal Aprovació de la xifra oficial de la població a Cabrera de Mar en data 1 de gener del 2018 Assumpció per part de l’Ajuntament de l’import de les factures impagades a Fulton Servicios Integrales, SA, per part de Cabrera Sport, SL, en relació amb el subministrament d’energia de la piscina municipal (juliol-setembre 2018, 5è pagament) Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 29 DE NOVEMBRE DEL 2018 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 6 vots a favor i 5 abstencions 6 vots a favor i 5 en contra 3 PDeCAT, 2 ERC, i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, i 1 AI-CM 3 GxC, 1 PSC 1 regidora no adscrita 3 GxC, 1 PSC ,1 regidora no adscrita Aprovació modificació de crèdit número 12/2018 per transferència de crèdit Aprovació inicial, si escau, del Pressupost 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=