iCabrera #68 - Juliol 2018

Cabrera i 23 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #68 JULIOL 2018 Opinió política Aquesta paraula ens ve al cap quan anem desllorigant algunes de les intervencions urbanístiques que es fan al poble. Abans que res, però, entonar el mea culpa perquè com a regidors no hem sabut reaccionar davant aquestes maneres de fer i hem do- nat confiança a les valoracions favorables de l’equip tècnic i dels responsables polí- tics sense aprofundir, com s’és vist, el que hauria calgut. Tot i que, molt sovint, ho hem intentat. Per sort, la gent de Cabrera ens explica les seves preocupacions i ens permet reaccionar. Partim de la base que un servidor públic ha de treballar per la comunitat a fi que aquesta tingui resolts els serveis bàsics i les necessitats essencials per a tirar endavant amb la seva vida. També li demanem que mantingui una estructura harmònica en el desenvolupament urbà i natural. Per això ens sobten algunes de les decisions que es prenen en matèria urbanística. Al carrer de Sant Vicenç estan construint sis cases, amb planta i pis, amb el que això suposa per a un carrer que ja és de per si estret i que té també un mur a l’altra ban- da. Veïns del mateix carrer van haver de recular les seves finques en construir o mo- dificar arquitectònicament el seu habitat- ge. En el cas actual, no només no s’enretira, sinó que no deixa espai ni tan sols per a la vorera. Tindrem un túnel del terror llest per a la castanyada i més enllà. Al carrer de la Serra d’en Carles han obtin- gut llicència d’obres sense que hi hagués projecte d’urbanització. Connectar amb el clavegueram urbà, per exemple. Potser vo- lent facilitar les coses s’acaba perjudicant més del que s’hauria perjudicat si les coses es fessin com cal des d’un principi. Final- ment, i gràcies a la pressió veïnal, han optat per negociar la urbanització del sector. Per què no ho feien abans? Si un particular vol construir habitatge, benvingut sigui. Si el sector on ho vol fer té mancances urbanístiques o de viabili- tat, per molt que ens hagin passat per alt abans, caldrà resoldre-les amb les normes urbanístiques i també les del sentit comú. Parlant la gent s’entén... si diem les coses pel seu nom, és clar. Bon estiu i bona Festa Major! Gent per Cabrera www.gentpercabrera.cat Desconcert ERC somels que sempre hi som. Sempre tre- ballant per tots i buscant els millors acords, assumint les responsabilitats de governar un país i també Cabrera, amb l’estímul del servei, de la justícia social, la prosperitat del municipi, de la llibertat del nostre país i del millor per al nostre poble. Escoltant tota la gent que cada dia ens exi- geix solucions als seus problemes i els del municipi, atenem totes les entitats, clubs o ciutadans que demanen millores i resoldre els seus problemes. Mai amb la rapidesa i immediatesa que ells i nosaltres desitjaríem, ja que l’Administració és una gran màquina, molt complexa i força lenta, però amb la nostra voluntat podem resoldre algunes de les demandes de tots els cabrerencs al mes ràpidament possible. Som els que volem que regidors que no podrien participin en comissions i mitjans de comunicació i expressin el que vulguin, fins i tot donant una mala imatge dels ser- vidors públics als ciutadans i dient incon- gruències i falsedats. Som els que parlem i negociem amb partits repressors, còm- plices del 155!!, que engarjolen els nostres representants legítims que compleixen ri- gorosament amb el mandat democràtic de la gent, amb el cap ben alt, ja sigui a la presó o a l’exili, defensant els valors de la nostra societat, del nostre país i de la gent del nos- tre poble. Somels que seguirem treballant tot i algu- na associació que mai en té prou, que bus- ca la propaganda i la desqualificació cons- tant, la falta de respecte pels treballadors d’aquest ajuntament. Però la feina ben feta la pot veure i la pot gaudir tothom, i aquesta és l’única veritat que compta. Seiem i escoltem gent que veu les coses diferents a nosaltres per poder arribar a acords i resoldre problemes, incidències i conflictes que té Cabrera, i que fa que avui el nostre poble sigui i estigui molt millor que mai! Però així és la vida, i en la diversi- tat està la riquesa; i nosaltres, per la nostra manera de fer, de treballar, de dialogar, de rectificar, de mirar sempre endavant, som immensament afortunats i agraïts per tot això!!! Bona Festa Major de Sant Feliu 2018 a tots i totes. Esquerra Republicana Cabrera de Mar Cabreramar@esquerra.cat Facebook: Associació Cultural All i Oli Els que sempre hi som L’allargament constant de l’esperança de vida i la millora de l’estat del benestar en general fan que cada cop siguin més les persones grans i que sigui més el seu temps de vida com a tals. La combinació d’ambdós factors fa que l’atenció de les ad- ministracions envers el col·lectiu de la gent gran es vagi intensificant dia a dia. A Cabrera de Mar, i de la mà del PDe- CAT, fa anys que des de l’Ajuntament es dispensa un tracte exquisit a les perso- nes grans , molt per sobre de la mitjana de municipis de la comarca. Prova d’això són, per exemple, el pressupost que des- tina l’Ajuntament al servei d’atenció domiciliària , les mesures per a millorar l’accessibilitat dels carrers, la platja ac- cessible per a persones amb mobilitat re- duïda o les moltes activitats que es duen a terme al casal El Castellet , un excel·lent equipament. És amb aquest esperit de proactivitat envers la gent gran que a partir de la tar- dor s’oferirà un nou servei, el Servei Res- pir , que cobrirà una necessitat creixent a la nostra societat com és la cura de les persones grans que, tenint autonomia, es queden soles a casa seva tot el dia. Aquest nou servei s’oferirà des del casal El Caste- llet, on s’hi destinarà un espai específic i es compartiran la majoria de serveis de l’equipament amb els usuaris habituals. L’objectiu del servei és allargar la vida activa de les persones, fomentant-ne la convivència , mitjançant un tracte profes- sional i especialitzat. De ben segur, la implantació d’aquest nou servei augmentarà el valor i encara més el rendiment del casal El Castellet i ajudarà a millorar la qualitat de vida de moltes persones grans que el podran gau- dir al llarg del temps, a prop de casa, en el seu propi poble i convivint durant el dia amb els seus amics i amigues, veïns i veï- nes. També suposarà un important bene- fici per a les famílies d’aquestes persones. Viure a Cabrera de Mar és una gran sort, en molts sentits; fer-s’hi gran és cada cop més un privilegi, a l’abast de tothom . Bona Festa Major de Sant Feliu i de Santa Elena! @PDECAT_Cabrera Facebook: PDCabrera de Mar Fer-se gran a Cabrera de Mar

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=