iCabrera #72 - Juliol 2019

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #72 JULIOL 2019 Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 2 D’ABRIL DEL 2019 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Unanimitat Eleccions generals / membres meses 30 D’ABRIL DEL 2019 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Unanimitat Eleccions municipals i al Parlament Europeu 2019 / membres meses 9 DE MAIG DEL 2019 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 8 vots a favor i 5 abstencions 11 vots a favor i 2 abstencions 12 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat 11 vots a favor i 2 abstencions Unanimitat Aprovació de la modificació pressupostària número 5/2019 per transferència de crèdit Aprovació de la modificació pressupostària número 6/2019 per transferència de crèdit Aprovació de la modificació de l’ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Aprovació de la modificació de la normativa específica número 1, reguladora del preu públic per la participació en cursets Aprovació de la convocatòria i la programació de la Festa Major de Sant Feliu de Cabrera de Mar Aprovació del protocol de festa major i del seguici 5 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 5 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, i 3 GxC 5 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 1 PSC i 3 GxC 5 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM i 3 GxC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 1 regidora no-adscrita 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 13 DE JUNY DEL 2019 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Unanimitat Aprovació de l’acta anterior 15 DE JUNY DEL 2019 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) Constitució nou consistori 2 DE JULIOL DEL 2019 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 10 vots a favor i 1 abstenció 9 vots a favor i 2 abstencions 10 vots a favor i 1 abstenció 8 vots a favor i 3 abstencions 7 vots a favor i 4 abstencions 7 vots a favor i 4 vots en contra 7 vots a favor i 4 abstencions Aprovar el règim de sessions del Ple Municipal de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Creació del Consell de Participació Ciutadana i els membres que en formen part Proposta d’acord composició de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Obres i Serveis, Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus Nomenament representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats a les entitats que en formin part Designació del representant de l’Ajuntament al consell d’administració de GIC, SA Proposta d’acord que presenta el Sr. Jordi Mir i Boix, alcalde, sobre la dedicació i retribucions dels regidors 2019-2023 Aprovació de les aportacions de les assignacions als grups polítics municipals de l’Ajuntament de Cabrera de Mar 4 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 1 PSC i 2 GxC 4 PDeCAT, 2 ERC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 CUP-AMUNT 4 PDeCAT, 2 ERC, 1 PSC, 1 CUP- AMUNT i 2 GxC 4 PDeCAT, 2 ERC, 1 PSC, 1 AI-CM 4 PDeCAT, 2 ERC i 1 PSC 4 PDeCAT, 2 ERC i 1 PSC 4 PDeCAT, 2 ERC i 1 PSC 1 CUP-AMUNT 2 GxC 1 AI-CM 2 GxC i 1 CUP-AMUNT 2 GxC, 1 CUP- AMUNT i 1 AI-CM 2 GxC, 1 CUP- AMUNT i 1 AI-CM 2 GxC ,1 CUP-AMUNT i 1 AI-CM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=