iCabrera #87 - Març 2023

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #87 MARÇ 2023 Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 19 DE GENER DEL 2023 RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 10 a favor i 1 abstenció Unanimitat 10 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat Unanimitat 7 vots a favor i 4 abstencions 8 vots a favor i 3 abstencions Unanimitat 4 JuntsxCat, 1 ERC, 1 PSC, 1 AI-CM i 3 regidors no adscrit 4 JuntsxCat, 1 ERC, 1 PSC, 1 AI-CM i 3 regidors no adscrits 4 JuntsxCat, 1 ERC, 1 PSC, 1 regidor no adscrit 4 JuntsxCat, 1 ERC, 1 PSC, 1 CUP i 1 regidor no adscrit 1 CUP 1 CUP 1 AI-CM, 1 CUP i 2 regidros no adscrits, 1 AI-CM i 2 regidors no adscrits Proposta d’acord de ratificació de les bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a promoure el desplegament de les polítiques locals de joventut en el marc d’allò establert en la Fitxa 43 del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del POUM de l’àmbit del c/ Sant Vicenç, subzona 9d, de Cabrera de Mar Aprovació, si escau, de l’acta de delimitació entre els termes municipals de Cabrera de Mar i Cabrils Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-Amunt i dos regidors no adscrits al Ple Municipal de l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la creació d’una comunitat energètica municipal Aprovació, si s’escau, de l’assumpció per part de l’Ajuntament del pagament de factures pendents dels proveïdors de la piscina municipal: Famadas i Llonch Clima Ratificació de les modificacions de l’Annex d’inversions realitzades per les modificacions pressupostàries 16/2022 i 18/2022 Aprovació, si escau, de la revisió del pla director en l’àmbit de la promoció econòmica de QuatreRibes (període 2022-2025) SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 2 DE MARÇ DEL 2023 RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 10 vots a favor i 1 abstenció 4 JuntsxCat, 1 ERC, 1 PSC, 1 AI-CM i 3 regidors no adscrits 1 CUP Aprovació, si escau, de la resolució anticipada del contracte de gestió del servei i l’execució de l’obra, mitjançant concessió administrativa, de determinades instal·lacions esportives de Cabrera de Mar (piscina municipal)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=