iCabrera #69 - Octubre 2018

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #69 OCTUBRE 2018 12 DE JULIOL DEL 2018 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 6 vots a favor i 5 abstencions 6 vots a favor, 3 abstencions i 2 vots en contra 6 vots a favor i 5 abstencions Unanimitat Unanimitat Unanimitat 9 vots a favor i 2 abstencions 10 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat Unanimitat 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM i 1 PSC 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 3 GxC 3 GxC, 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 1 PSC i 1 regidora no-adscrita 1 regidora no-adscrita 1 PSC i 1 regidora no-adscrita Aprovar la modificació de crèdit número 5/2018, per transferència de crèdit Aprovar la modificació de crèdit número 6/2018, per transferència de crèdit Aprovació, si escau, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i MIR Serveis Socials, SCCL per a la cessió d’un espai al Casal El Castellet per a la realització del projecte de servei RESPIR Aprovació, si escau, del Conveni Interadministratiu entre els Ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils per a la substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria del Camí del Mig Aprovació, si escau, del Codi ètic i bon govern de l’Ajuntament de Cabrera de Mar Moció que presenta l’equip de govern sobre «el món local català davant la realitat del refugi a l’Estat espanyol» Aprovació del Pla Local del Joventut del període 2018-2022 Aprovació, si escau, del Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Cabrera de Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal de Burriac i la Federació d’ADF del Maresme, per al desenvolupament de programes territorials del Pla de Suport als municipis en matèria de prevenció Aprovació, si escau, de la proposta d’acord per mantenir l’import de les tarifes de subministrament d’aigua al municipi de Cabrera de Mar Moció de suport al Correllengua 2018 Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 13 DE SETEMBRE DEL 2018 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 9 vots a favor i 1 abstenció 6 vots a favor i 4 abstencions 9 vots a favor i 1 abstenció 9 vots a favor i 1 abstenció Unanimitat 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC i 1 AI-CM 3 PDeCAT, 2 ERC, 3 GxC, 1 AI-CM i 1 PSC 1 PSC 3 GxC I 1 PSC 1 PSC 1 PSC Aprovació del compte general 2017 Ratificació i convalidació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i MIR Serveis Socials, SCCL, per a la cessió d’un espai al Casal El Castellet per a la realització del projecte de servei RESPIR Aprovació, si escau, de la formalització de l’acceptació de les cessions de les finques derivades de la signatura del conveni de «Can Modolell» Assumpció per part de l’Ajuntament de l’import de les factures impagades a Fulton Servicios Integrales, SA, per part de Cabrera Sport, SL, en relació amb el subministrament d’energia de la piscina, abril-juny Aprovació addenda al conveni de delegació de les competències de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació de serveis en matèria de neteja de platges

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=