iCabrera #73 - Octubre 2019

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #73 OCTUBRE 2019 Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 18 DE JULIOL DEL 2019 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Unanimitat 9 vots a favor i 1 en contra 9 vots a favor i 1 en contra 7 vots a favor i 3 abstencions 7 vots a favor i 3 abstencions 9 vots a favor i 1 abstenció 8 vots a favor i 2 abstencions 9 vots a favor i 1 en contra 6 vots a favor, 2 abstencions i 2 en contra 7 vots a favor i 3 abstencions Unanimitat Unanimitat Ratificació del decret d’alcaldia d’aprovació de les festes locals per a l’exercici 2019 Aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdit (exercici 2019) Assumpció per part de l’Ajuntament de les factures impagades a Fulton per part de Cabrera Sport, corresponents al consum energètic de la piscina Aprovació de la modificació pressupostària número 8/2019 Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cabrera de Mar i Mir Serveis Socials, SCCL, per a la realització del projecte de servei Respir Assumpció per part de l’Ajuntament de les factures de subministrament energètic de la piscina municipal (1er pagament) Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars i convocatòria de la licitació del contracte de neteja dels locals i edificis municipals Nomenament d’un representant de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella Aprovació de la modificació pressupostària número 11/2019 per transferència de crèdit Aprovació de la modificació pressupostària número 12/2019 per transferència de crèdit Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la ubicació de l’institut escola Pla de l’Avellà en un edifici de propietat municipal i la cessió gratuïta del local de la petanca al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Moció de suport al Correllengua 2019, que presenta la Regidoria de Cultura 4 JxCAT, 1 ERC, 2 GxC i 1 PSC i 1 AI-CM 4 JxCAT, 1 ERC, 2 GxC, 1 PSC i 1 AI-CM 4 JxCAT, 1 ERC, 1 PSC i 1 AI-CM 4 JxCAT, 1 ERC, 1 PSC i 1 AI-CM 4 JxCAT, 1 ERC, 2 GxC, 1 PSC i 1 AI-CM 4 JxCAT, 1 ERC, 1 PSC, 1 AI-CM i 1 CUP 4 JxCAT, 1 ERC, 2 GxC i 1 PSC i 1 AI-CM 4 JxCAT, 1 ERC i 1 PSC 4 JxCAT, 1 ERC, 1 PSC i 1 CUP 2 GxC i 1 CUP 2 GxC i 1 CUP 1 CUP 2 GxC 2 GxC 2 GxC i 1 AI-CM 19 DE SETEMBRE DEL 2019 (SESSIÓ ORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS 9 vots a favor, 1 abstenció i 1 vot en contra Unanimitat Unanimitat Aprovació del nomenament del Sr. Sergi Teodoro i José com a representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona Moció que presenta el Govern Municipal de Cabrera de Mar en suport a la 3a vaga pel clima, el 27 de setembre, i per l’emergència climàtica Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 4 JXCAT, 2 ERC, 2 GxC i 1 PSC 1 AI-CM 1 CUP 1 CUP 1 CUP 1 CUP 1 CUP i 1 AI-CM

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=