iCabrera #71 - Abril 2018

Cabrera i 10 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #71 ABRIL 2019 Restaurada la font del parc Santiago Rusiñol U n dels elements identificadors del parc Santiago Rusiñol, com és la seva font, ha estat objecte de diverses millores per a la seva restauració. Aques- tes han consistit concretament en la seva pintada i en la reparació dels vidres que es trobaven trencats. L’actuació s’ha completat amb la substitució dels focus. l Programada la substitució de 165 arbres E ls treballs de poda realitzats durant el 2018 i aquest 2019 han servit també per a inventariar els arbres de la nostra via pública que, per di- ferents motius, es troben especialment malalts. Da- vant del perill de la caiguda de branques o de la mort d’alguns exemplars, des de l’Ajuntament se n’ha plan- tejat la substitució. En total seran 165 els arbres que se- ran canviats, en bona part al Pla de l’Avellà. l Reparació de voreres al polígon de les Corts A profitant que s’han de realitzar una sèrie demi- llores en la canalització del gas per part de la companyia subministradora, properament es realitzaran també diverses millores a les voreres del po- lígon de les Corts amb l’objectiu de reparar-ne el tram que es troba al costat de la riera, que ha quedat molt malmès per l’acció de les arrels dels arbres que hi ha a la zona. l S’instal·laran contenidors soterrats a la platja del Molí A quest mes d’abril està previst que s’instal·lin tres nous contenidors soterrats a la platja del Molí. Aquests nous receptacles tindran les mateixes característiques que els contenidors que es van col·locar l’any passat a la platja dels Vinyals. Entre les principals ca- racterístiques d’aquest sistema de recollida es troba que redueix l’efecte de les males olors i evita que els recepta- cles influeixin en l’estètica del seu entorn. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=