iCabrera #71 - Abril 2018

Cabrera i 5 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #71 ABRIL 2019 El Departament d’Educació ha escollit l’Escola Pla de l’Avellà per a ser una de les 25 d’arreu de Catalunya d’aquestes característiques Cabrera de Mar comptarà amb un institut-escola a partir del curs vinent E ls instituts-escoles són centres que apleguen en un únic espai l’educació infantil, la primària i la secundària. A partir del curs que ve —tal com comunicava el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el passat 12 de febrer—, l’Escola Pla de l’Avellà po- drà ser un d’aquests centres. I és que, d’entre les 200 peticions de ser insti- tut-escola realitzades a tot Catalunya, l’escola cabrerenca és una de les 25 es- collides per a desenvolupar un projec- te d’aquestes característiques a partir del curs 2019-20. La implantació es rea- litzarà, en tot cas, de manera progressi- va: així, el següent curs s’incorporarà la possibilitat d’estudiar-hi primer d’ESO. En un primer moment els espais seran compartits, però s’espera que els cur- sos de secundària comptin amb zones pròpies a partir del segon curs. Fins al moment, aquesta experiència d’instituts-escola ja es desenvolupa a 28 centres catalans. Entre els princi- pals avantatges que comporta aquest model es destaquen la reducció de l’absentisme escolar, l’augment del percentatge d’èxit escolar en donar continuïtat a les propostes pedagògi- ques de l’escola i el fet de potenciar-se la convivència entre l’alumnat. ACTUACIÓ A L’ENTORN DE L’ESCOLA Pel que fa als treballs que comportarà aquesta ampliació de les funcions de l’escola, l’Ajuntament de Cabrera de Mar destinarà 150.000 € a reformar l’entorn del centre. A més, es promou- rà la modificació urbanística neces- sària per a crear l’edifici de l’institut, a tocar de la rambla dels Vinyals. Prope- rament, es preveu que el Departament d’Ensenyament, en col·laboració amb el consistori, arrangi l’actual local de la petanca per crear-hi l’espai que es de- dicarà a la tecnologia i al laboratori de l’institut-escola. A banda, també hi ha prevista la realització d’un nou accés des del pati d’Infantil de l’escola per tal de facilitar el pas dels alumnes de secundària. Actualment, ja es treballa en el tras- llat de les pistes de petanca al parc de la Nova Cançó Catalana. l Els instituts-escoles redueixen l’absentisme i permeten perllongar les propostes pedagògiques de les escoles

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=