iCabrera #71 - Abril 2018

Cabrera i 8 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #71 ABRIL 2019 En funcionament el nou enllumenat del camp de futbol L’actuació permet comptar amb una il·luminació que, tot i millorar la intensitat lumínica, suposa menys despesa energètica D es de finals d’aquest mes de febrer, el campde futbol muni- cipal s’il·lumina amb tecnolo- gia de LED gràcies a la substitució dels focus que ha realitzat l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Aquesta actuació, que ha significat una despesa de 35.000 €, comporta una millora tècnica pel que fa a aspectes com la uniformitat de l’enllumenat, la intensitat lumínica i l’estalvi energètic que suposa. Aquesta mesura no s’ha pogut realit- zar en els terminis previstos per causa de les dificultats que es van assumir durant el procés de licitació per al sub- ministrament i la instal·lació dels focus. Concretament, cinc de les empreses que s’hi presentaven van ser descar- tades per criteris tècnics i l’última va renunciar a executar l’obra, amb la qual cosa la licitació quedà deserta i, per aquest motiu, el consistori va as- sumir la compra de projectors i la seva instal·lació. l La substitució s’ha perllongat en el temps perquè la licitació va quedar deserta Reparacions a la piscina municipal Del 18 al 22 d’abril la piscina romandrà tancada per tal de poder realitzar-hi les tasques de manteniment necessàries L’ Ajuntament de Cabrera de Mar ha procedit a reparar la piscina municipal després de detectar- hi una fuita. En concret, s’ha reparat el conducte de retorn del fons de la pisci- na cap als filtres, el qual provocava una sortida d’aigua constant en una galeria que condueix a la sala de màquines de l’equipament. Paral·lelament a aquests treballs, també se n’ha previst una se- gona fase per a millorar l’estat de con- servació d’algunes instal·lacions de la piscina com la canalització de l’aigua sanitària. L’actuació es durà a terme entre els dies 18 i 22 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa, per tal que les molès- ties als usuaris habituals de la piscina siguin les mínimes. Les millores dutes a terme i les previstes properament su- posaran una despesa de 12.800 €. l Les obres es realitzaran durant la Setmana Santa per tal de minimitzar les molèsties als usuaris de la piscina

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=