iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 22 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 Opinió política Aquesta columna s’escriu durant la tercera setmana de confinament domiciliari obli- gat per l’estat d’alarma nacional decretat com a conseqüència de la pandèmia mun- dial del coronavirus. Com imagino que tam- bé la resta de grups municipals, el grup del PSC – Units per Cabrera desitja que no afecti les vostres famílies i us transmet la màxima energia positiva possible en aquests difícils dies, que semblen extrets d’una pel·lícula de ciència-ficció. Aquest virus ens ha vingut a demostrar que vivim en un món únic, en una inter- acció imparable i contínuament creixent. Cap dels fenòmens importants s’atura a les ratlles frontereres: malalties, migracions, turisme, crisis econòmiques, les modes, etc. Davant de tot això no hi ha sobiranies que valguin: la governança de les nostres societats requereix cooperació, homoge- neïtat de criteris d’actuació i, en definitiva, generositat recíproca. Durant aquests dies, estem sentint mol- tes i dures crítiques a la gestió dels polítics, els de l’Estat i els de la Generalitat, en fun- ció de les cadenes i emissores que escolteu. Aquestes crítiques són generalitzades a les administracions públiques de tot el món. I és que, davant les situacions d’emergència, l’única resposta disponible i eficient és la procedent dels poders públics: la mobilit- zació de recursos, la capacitat d’imposar restriccions als desplaçaments, la inter- venció en mercats o la implementació de normes que només tenen les autoritats polítiques. I aquí s’acaba tot discurs enga- nyós sobre el final de la política, el retorn de la societat civil, la superior racionalitat del mercat… Es tracta d’una construcció ideològica útil per a determinats interes- sos, però contrària als interessos ciutadans i inadequada per a fer front als problemes. Com a exemple, la política sanitària de la Generalitat en els últims anys, que es tan- ca amb una reducció brutal en termes de recursos financers, de plantilles i d’inversió. Una quarta part de la despesa sanitària a Catalunya es destina al sector privat (el 30% dels catalans estem en alguna mútua mè- dica); a Madrid o Andalusia, on la gent es queixa de privatització, és del 12 %. Daniel Meroño Portaveu grup municipal PSC – Units per Cabrera Covid de realisme Quan llegiu aquestes línies segurament haurem superat el confinament a casa o estarem a punt de superar-lo. N’estem a la tercera setmana i, com a mínim, en queda una altra. Podem dir, sent optimistes, que ja tenim la meitat del camí recorregut per a assolir el que tots desitgem: tornar a la normalitat . Aquests dies veiem a les xarxes socials i altres mitjans com la gent està agraint i do- nant suport a tots els professionals que se- gueixen als seus llocs de treball per donar servei a qui els necessita. El nostre aplaudi- ment per a tots ells. Gens agosarat dir que quan acabi aquesta pandèmia moltes coses haurien de canviar. Coses que avui valorem demà segurament ja no tindran el mateix valor per a cadas- cun de nosaltres i, tanmateix, l’opinió sobre els privilegis que determinats sectors de la nostra societat (polítics especialment), passi el que passi, segueixen mantenint i les mancances de la resta de la població (la gran majoria) es fan més evidents. S’ha de començar a resoldre definitiva- ment aquestes desigualtats. Depèn de nos- altres fer el canvi. En l’àmbit local, a causa de la proximitat, les circumstàncies són diferents. Aplaudim les iniciatives que des de l’Ajuntament es duen a terme per a garantir serveis urgents a qui els necessita, alhora que s’intenta mantenir un mínim de ser- veis, sense oblidar-nos dels VOLUNTARIS, als qui s’ha d’agrair la seva implicació, i tam- bé les informacions respecte de l’evolució de la pandèmia. Superada la crisi sanitària vindrà la crisi econòmica. Encertada la preocupació per la davallada que sens dubte està afectant els petits comerços del nostre poble i una part dels nostres veïns i veïnes amb la limi- tació dels seus ingressos, i que es busquin mitjans per a intentar resoldre-la. Dit això, també hem de dir que ens hauria agradat que algunes de les mesures que es volen portar a terme quan la crisi sanitària s’aixequi es podien haver comunicat per a poder consensuar-les entre tots i no assa- bentar-nos-en per les xarxes socials. Recordem paraules del nostre alcalde en el ple d’investidura: «No estar en el Go- vern no vol dir estar contra el Govern» . Alternativa Independent Cabrera de Mar Queda’t a casa Són moments difícils i volem donar tot el nostre suport a les veïnes, les seves famílies i amics que ho estan passant malament pa- tint la malaltia Covid-19. La vida de les persones ha fet un canvi brusc les últimes setmanes. Cal prendre decisions i ser resolutius . Igual que les persones, l’Ajuntament ha de canviar la pla- nificació dels pròxims mesos i adaptar-se a les noves circumstàncies. Des de la CUP ens vam oferir al Govern per col·laborar i fer front tots junts a aquesta situació aportant idees per a ajudar les cabrerenques. Aquest any estan previstes inversions per un valor de 622.899 €. El pressupost es va aprovar amb una previsió que ja no s’adiu amb l’actualitat, cal adaptar-lo. Els 30.000 € que el Govern estima que ens estalviarem per tenir els equipaments municipals tan- cats i que ha anunciat que es repartiran en forma de vals són insuficients. La recupera- ció econòmica del nostre municipi no pot quedar només en mans de les ajudes de l’Estat i la Generalitat. Cabrera té la sort de tenir un pressupost important; per tant, no podem permetre que ningú es quedi en- rere després d’aquesta crisi . Per a adaptar els pressupostos, cal renun- ciar o endarrerir compromisos que s’havien assolit amb el poble. És hora que tots els partits prenguin decisions i assumeixin la seva responsabilitat conjuntament. Algunes de les nostres propostes per a alleujar les famílies són: crear ajuts so- cials per a pagar aliments i lloguers , ga- rantir subministraments bàsics i ampliar l’assistència dels Serveis Socials a persones amb risc per violència de gènere. Hem d’ajudar els petits negocis i autò- noms que han hagut d’aturar i/o reduir la seva activitat i, per tant, els seus ingressos. Cal un pla de subvencions municipals per a despeses fixes com lloguers i quotes d’autònom; ajornar i subvencionar els impostos i taxesmunicipals , i realitzar una campanya de promoció del comerç local. Finalment, volem donar tot el suport i agraïment als sanitaris i a tothom que està vetllant per la nostra salut. Moltes gràcies. Cuidem-nos! cabrerademar@cup.cat @ cupcabrerademar @nuclicupcabrerademar Les propostes d’avui marcaran el demà. CUIDEM-NOS!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=