iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 23 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 Opinió política Estem vivint dies que ni les nostres per- sones més grans havien viscut mai. I mira que n’havien viscut de magres. Mai s’havia confinat ja no un poble sinó gairebé el món sencer per culpa d’un ésser diminut com és un virus. Es recorda la grip del 1918, però en aquells temps ni de bon tros hi havia els mitjans que tenim ara per a pal·liar l’envestida i tampoc hi havia tants miraments. S’aconsellaven unes mesures higièniques, però la gran majoria s’havien d’espavilar com podien. Ara tenim un sis- tema sanitari que, malgrat tots els incon- venients i les retallades viscudes, aguanta l’embat gràcies a la gran generositat de les persones que el componen, les que l’aguanten. Alguns hi han deixat la pell i, a hores d’ara (6 d’abril), encara no sabem del cert com acabarà tot això. Però, com tots els mals, té dues cares. Hem vist com som d’insignificants i com tot pot canviar d’un dia per a l’altre. Els que han patit cops durs a la vida ja saben que el dolor o bé els enfonsa o bé els regenera. Confiem que aquesta actitud darrera sigui la que entre tots aconseguim: regenerar- nos, reinventar-nos i procurar fer un pas endavant per a millorar la nostra vida i el nostre entorn. Amb aquesta pandèmia estem davant d’una oportunitat perquè aquesta regeneració no només sigui in- dividual o local sinó global. Hauria de ser així. Haurem de començar a valorar el nos- tre sector primari no només amb paraules sinó amb fets i inversió: quina sort tenir pagesia al costat de casa en un moment com aquest! Haurem de valorar la nostra indústria, que, davant l’adversitat, ha estat capaç d’empescar-se-les per a reconvertir el seu producte original i posar-se a fabri- car bates o mascaretes o respiradors assis- tits. I, sobretot, haurem de valorar en què es gasta el diner públic. Podríem seguir, però hem de donar les GRÀCIES: al personal sanitari, al personal de neteja, als transportistes, a les botigues de proximitat, als treballadors que ens garanteixen els serveis bàsics, als músics i artistes que ens animen i a tota la pobla- ció per aguantar amb humor, solidaritat i paciència aquest confinament. GRÀCIES i CUIDEM-NOS! Gent per Cabrera www.gentpercabrera.cat Moments de canvi Gràcies de tot cor a tothom qui està ajudant a afrontar aquesta inesperada i greu crisi. Gràcies a tots els professionals sanitaris i d’emergències per la seva lluita incansable i incondicional. Gràcies a tota la població que ha respectat escrupolosament les restriccions, suportant de forma pacient, responsable i solidària una situació incòmoda i angoixant. Gràcies al personal dels nostres Serveis Socials per abocar-se com mai a ajudar les persones i a coordinar el front sociosanitari d’aquesta crisi. Gràcies a la nostra Policia Local i Protec- ció Civil per estar a tota hora en primera línia, coordinant la seguretat, la disponi- bilitat dels materials i el confinament de la població. Gràcies als tècnics i administratives de l’Ajuntament per adaptar-se per seguir prestant l’atenció ciutadana i els serveis públics i ajudar a implementar les mesures i ajuts que el Govern municipal va decidint. Gràcies a la brigada municipal de GICSA per adequar la seva feina a les necessitats de cada moment. Gràcies a l’equip de voluntaris, més de 60 persones disposades a ajudar en el que fos en tot moment. Gràcies als comerços d’alimentació i pro- ductes farmacèutics que s’han prestat a en- tregar els seus productes a domicili, ajudant així a minimitzar la mobilitat i facilitar la contenció de l’epidèmia en el nostre poble. Gràcies a les empreses proveïdores de ser- veis informàtics i de comunicació que han fet possible que l’Ajuntament pugui mante- nir el contacte intern i informar en tot mo- ment la ciutadania. També, un record molt especial a les per- sones i famílies que han patit directament la malaltia i a les empreses que s’han vist afectades per les conseqüències de l’obligat confinament de la població. Des de JuntsXCat – Cabrera de Mar vo- lem enviar un missatge de confiança, d’esperança i d’il·lusió en una prompta re- cuperació de la «normalitat» i manifestar la nostra voluntat, més ferma que mai, de se- guir lluitant pel màximbenestar possible de les famílies i el millor desenvolupament de les empreses i comerços de Cabrera de Mar. Junts X Catalunya – Cabrera de Mar juntsxcatcabrerademar Gràcies, moltes gràcies Abril del 2020. És evident que tots tenim clar que, amb el que ha passat aquests últims mesos, la paraula «IMPOSSIBLE» ha de des- aparèixer del vocabulari diari i hem de fer servir l’expressió «TOT ÉS POSSIBLE» . El que estem vivint aquests mesos ha fet trontollar i replantejar-nos tots els criteris, creences, idees, maneres de fer, de pensar i d’actuar; i, sense cap dubte, quin noumón i comvivim a partir d’ara . És difícil enumerar les coses que ja han canviat i que s’estan fent d’una altramanera, diferent, i el que semblava IM- POSSIBLE, ara, JA ÉS POSSIBLE . Tenim una cosa ben clara: d’aquesta PANDÈMIA ens en sortirem!!, però la pregunta és: com serem després? Hemaprès la lliçó? I, sobretot, com a cabrerencs: què fem a partir d’ara i com viurem la nostra normalitat? Primera reflexió: La gent de Cabrera de Mar ho està fent molt bé; som un model de convivència, solidaritat, afecte, companyo- nia, escalf familiar…, amb molts voluntaris implicats, i fan d’aquesta crisi sanitària els vincles que el nostre poble sigui un orgull; per això tenim una història de més de 3.000 anys. Som uns privilegiats i ho sa- bem! És el moment dels valents i de lluitar pels nostres ideals i per una justícia social; la Política va d’això, i per a Esquerra Republi- cana de Catalunya és el nostre ADN i treba- llem per fer-ho POSSIBLE . Millors polítiques de benestar social, educació, sanitat o serveis socials i aju- des a les persones més desafavorides i més vulnerables de la nostra societat; sous i sa- laris dignes ; un millor SMI; millores en les pensions de jubilació; ajudes als aturats, autònoms, als nostres pagesos, als em- prenedors, als petits comerços i a les pe- tites i mitjanes empreses , que sou el teixit pròxim i necessari per a tota la nostra gent i que ara més que mai ens necessiteu per a refer-vos. Tota aquesta feina l’hem de fer entre tots , i els partits i els polítics hem de posar molt de seny i rigorositat en la despe- sa pública: com gastar i com ajudar aquests col·lectius amb els vostres diners, que pa- gueu amb tots els impostos i taxes, i entre tots fer-ho ENCARAMILLOR i que mai més haguem de dir «ÉS IMPOSSIBLE»!! VISCA LA NOVA REPÚBLICA CATALANA!!! Esquerra Republicana de Cabrera de Mar cabreramar@esquerra.org Associació Cultural All i Oli Res és impossible, tot és possible

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=