iCabrera #81 - Octubre 2021

Cabrera i 2 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #81 OCTUBRE 2021 Edita Plaça de l’ Ajuntament, 5 · 08349 Cabrera de Mar · Telèfon 937 590 091 · info@cabrerademar.cat · www.cabrerademar.cat Disseny, continguts, maquetació i impressió: Quid Comunicació SL · www.quidcomunicacio.com Fotografia de portada: Laura Cusí · Fotografies: Ajuntament de Cabrera de Mar Impressió feta sobre paper ecològic Dipòsit Legal: B-21114-2008 Els plens 5 DE JULIOL DE 2021 (SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA) RESULTAT VOTS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONS Renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Montserrat Sala Martín, del Grup Municipal JuntsXCat Presa de possessió del regidor del Grup Municipal JuntsXCat Òscar Fernández Cuñado Aprovació, si escau, de la modificació de retribucions per assistències efectives Aprovació, si escau, de la modificació de retribucions de la regidora d’ERC per remodelació del Govern Municipal Aprovació, si escau, del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària Aprovació, si escau, del conveni marc de col·laboració en matèria d’educació per a una mobilitat segura Aprovació, si escau, del conveni marc de col·laboració en matèria d’educació per a una mobilitat segura i pràctica entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament Aprovació, si escau, del conveni marc de col·laboració en matèria de controls d’estupefaents Aprovació, si escau, del conveni marc amb el Servei Català de Trànsit en matèria de controls d’alcoholèmia amb l’aportació d’un etilòmetre Aprovació, si escau, del conveni marc amb el Servei Català de Trànsit en matèria de controls de velocitat amb l’aportació d’un aparell cinemòmetre per part de l’Ajuntament Aprovació, si escau, del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya Aprovació, si escau, de la Modificació pressupostària 8/2021 en la modalitat de transferència de crèdit Aprovació, si escau, dels reconeixements extrajudicials de crèdit (exercici 2021) Aprovació, si escau, de l’acta de delimitació entre el terme municipal de Cabrera de Mar i el terme municipal de Mataró Aprovació, si escau, de la designació de representant municipal a l’Associació Administrativa de Cooperació del Sector Sant Sebastià (pa-6) Aprovació, si escau, de la cessió d’un solar per a l’Institut Escola Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar Aprovació, si escau, de la moció de suport al Correllengua 2021 Aprovació, si escau, d’un aval per part de l’Ajuntament de la Societat Municipal Gestió Iniciatives Cabrera, SA, per a l’adquisició d’una màquina escombradora Aprovació, si escau, de la programació de la Festa Major i del Festival Emplaça’t 2021 * * 7 vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions 7 vots a favor, 3 vots en contra i 1 abstenció Unanimitat Unanimitat Unanimitat Unanimitat Unanimitat Unanimitat Unanimitat 9 vots a favor i 2 abstencions 9 vots a favor i 2 abstencions Unanimitat 9 vots a favor i 2 abstencions Unanimitat Unanimitat 7 vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions Unanimitat 4 JuntsxCat, 2 ERC i 1 PSC 4 JuntsxCat, 2 ERC i 1 PSC 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 PSC, 1 CUP i 1 AI-CM 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 PSC, 1 CUP i 1 AI-CM 4 JuntsxCat, 2 ERC, 1 PSC, 1 CUP i 1 AI-CM 4 JuntsxCat, 2 ERC i 1 PSC 1 CUP 2 GxC i 1 CUP 1 CUP 2 GxC i 1 AI-CM 1 AI-CM 2 GxC 2 GxC 2 GxC 2 GxC i 1 AI-CM * Les renúncies dels regidors no se sotmeten a votació. * Les preses de possessió dels regidors no se sotmeten a votació.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=