iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 10 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 El consistori ja compta amb el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge La constitució d’aquest patrimoni facilita a l’Ajuntament el desenvolupament de polítiques municipals en aquest àmbit T al com marca el text refós de la Llei d’urbanisme, l’Ajuntament de Cabrera de Mar ha constituït el seu Patrimoni Públic de Sòl i Habi- tatge, el qual té entre les seves finali- tats treballar per l’accés de la ciutada- nia a l’habitatge i oferir la possibilitat d’intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat o formar reserves per a protegir i tute- lar el sòl no-urbanitzable. INFLUÈNCIA SOBRE EL MERCAT Actualment, el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge està format per sis fin- ques gestionades des del consistori. La possibilitat de comptar amb aquesta eina permet que l’Ajuntament pugui Cabrera de Mar acollirà una escola per a infants amb dificultats d’aprenentatge El futur centre de la Fundació Pedagògica El Brot es trobarà ubicat a la finca coneguda com a «Villa Bugatti» P roperament, el nostre poble veurà incrementada la seva oferta educativa amb la in- corporació d’un nou centre escolar. Concretament, la finca «Villa Bugatti» incorporarà una escola de la Funda- ció Pedagògica El Brot, dedicada a in- fants amb problemes d’aprenentatge. La fundació, creada sense ànim de lucre l’any 1972, ja compta amb una escola —concertada amb la Generali- tat de Catalunya— especialitzada en nens i nenes amb dislèxia o trastorn d’atenció. L’alta demanda ha fet que El Brot hagi buscat una ubicació que per- meti atendre més alumnes. Amb la voluntat de facilitar la implan- tació d’aquest centre, l’Ajuntament de Cabrera de Mar ha impulsat la corres- El consistori n’ha facilitat la implantació pels beneficis que suposa, tant educatius com en l’activitat econòmica i l’ordenació urbana participar directament en el procés de creació d’habitatge assequible, di- rectament o indirectament, des d’una posició avantatjosa. l ponent modificació puntual del POUM perquè la finca pugui acollir usos edu- catius. Juntament amb l’interès educa- tiu de la proposta, des del consistori s’ha valorat també l’impacte que ha de tenir sobre l’activitat econòmica i en l’ordenació urbanística de la zona en la qual s’ubicarà. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=