iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 9 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 J a es coneixen els resultats de l’enquesta que anualment re- alitza l’Ajuntament de Cabrera de Mar per tal de conèixer quina és la percepció i el grau de satisfacció dels veïns i veïnes respecte dels serveis que s’ofereixen. Un any més, la població torna a manifestar un alt grau de satis- facció amb la feina que es desenvolupa des del consistori. ELS MILLOR VALORATS Pel que fa a l’atenció que és percebu- da d’una manera més positiva trobem la que dispensa la Biblioteca Ilturo, amb una nota de 9,81, seguida per la valoració del tracte i la neteja que es registren al casal de la gent gran El Castellet, amb un 9,64, i del tracte que ofereix l’Oficina d’Atenció a la Ciuta- dania (OAC), amb un 9,59. Cal desta- car també un dels factors que avalua l’enquesta, com és la percepció del temps que han d’esperar les persones per a ser ateses a l’OAC, i que aquestes qualifiquen amb una nota de 9,30. Pel que fa a la resta de valoracions rellevants hi trobem l’atenció i el man- teniment que es fan al camp de futbol municipal, que se situa prop del 9 (amb un 8,98); el tracte i la neteja del Centre Cívic Pla de l’Avellà, que arriba al 8,61; l’estat i la neteja del conjunt del muni- cipi (amb un 8,37), i l’atenció i la neteja que es fan al pavelló municipal, que re- ben un 8,22. Les notes han experimentat en el seu conjunt un augment de mig punt respecte del 2018 Pel que fa al global de les notes, aquestes tornen a experimentar una pujada respecte de l’any anterior, i és que el 2018 la puntuació assolida en conjunt pels serveis municipals va ser de 8,6, mentre que la valoració de l’any passat se situa lleugerament per sobre del 9 (amb un 9,2), amb una pujada de mig punt. NETEJA I MANTENIMENT Des de l’Ajuntament es valoren de ma- nera especialment positiva aquestes notes, situades totes elles entre el «no- table alt» i l’«excel·lent». En concret, es subratlla la bona percepció que asso- La biblioteca, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o el casal de la gent gran, entre els serveis millor valorats per la població La ciutadania torna a puntuar entre el «notable alt» i l’«excel·lent» els serveis municipals leixen els treballs que es realitzen per al manteniment i la neteja dels espais públics, ja que està constatat que a la ciutadania li resulta més fàcil puntuar positivament les actuacions que iden- tifica amb persones concretes. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=