iCabrera #75 - Abril 2020

Cabrera i 11 Butlletí d’informació municipal de Cabrera de Mar #75 ABRIL 2020 «Villa Montserrat» s’adequa temporalment per a usos municipals Les dues finques que ocupa van ser expropiades per a promoure-hi, en el futur, habitatge públic P roperament es duran a terme treballs de condicionament a «Villa Montserrat» per a poder estacionar-hi els vehicles de la Briga- da Verda. Tot i que aquesta actuació ja estava prevista prèviament, l’aparició de la Covid-19 ha fet que aquestes obres quedessin posposades. En tot cas, l’interior de l’edifici sí que ha estat objecte dels treballs necessaris perquè pugui ser utilitzat per diversos serveis municipals. En concret, la part supe- rior s’ha posat a disposició de la Poli- cia Local i per a l’emmagatzematge de material de la temporada de platja, i la part inferior està al servei de la Brigada Verda. EL FUTUR En tot cas, aquests usos hi tenen lloc de manera temporal, ja que les dues finques que ocupa la vil·la van ser ex- propiades per l’Ajuntament de Cabre- ra de Mar amb l’objectiu que es dedi- quin en un futur a habitatge públic de lloguer. l S’incrementarà el nombre d’habitatges a la promoció de Cal Conde La voluntat municipal és crear també habitatge protegit a la planta baixa de l’edifici L’ Ajuntament de Cabrera de Mar treballa actualment en l’ampliació del nombre de pi- sos que s’estan construint a la promo- ció de protecció oficial del sector de Cal Conde. En concret, es traslladarà l’espai destinat a equipament públic a la plan- ta baixa de l’edifici per a portar-lo al projecte de sala de teatre polivalent i fer servir aquesta zona de l’edifici per a crear-hi cinc pisos més. D’aquests, tres serien per a l’Ajuntament, per a com- pensar l’adquisició del sector, mentre que els dos restants es destinarien a la constructora, per a adequar el que ac- tualment està plantejat com un local. L’equipament que havia d’anar a la planta baixa es traslladarà al projecte de la sala de teatre polivalent EL RESULTAT L’actuació aconseguiria d’aquesta ma- nera incrementar el nombre de pisos que s’inclouen a la promoció sense que calgui haver de renunciar a l’espai des- tinat a equipament municipal, el qual es reubicaria en el projecte de la sala de teatre. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=